Закони, прописи

српски

Место акредитације у прописима Републике Србије

Место акредитације у прописима Републике Србије

Download kategorije: 

Додатаквеличина
Microsoft Office document icon mesto_akreditacije_u_propisima_republike_srbije.doc279.5 KB

Одлука о оснивању Акредитационог тела Србије ("Сл. гласник РС 14/11 и 95/16)

Одлука о изменама и допунама оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС, 14/11)

Одлука о измени оснивачког акта АТС-а ("Сл. гласник РС", 95/16)

Download kategorije: 

Одлука о висини трошкова акредитације и упутство за примену одлуке

Одлука о висини трошкова акредитације и упутство за примену одлуке

Download kategorije: 

Додатаквеличина
PDF icon primena_odluke_o_visini_troskova_akreditacije_2019.pdf253.56 KB

Правилник о поступку јавних набавки у Акредитационом телу Србије

Правилник о поступку јавних набавки у Акредитационом телу Србије, усвојен у децембру 2015. године

Download kategorije: 

Pages