Остали закони и прописи

српски

Правилник о прегледима лифтова у употреби ("Сл. гласник РС" 15/17)

Правилник о прегледима лифтова у употреби ("Сл. гласник РС" 15/17)

Закон о метрологији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/16)

Закон о метрологији („Сл.гласник Републике Србије“, бр. 15/16)

Додатаквеличина
PDF icon Закон о метрологији117.59 KB

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 10/17)

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 10/17)

Додатаквеличина
PDF icon atex_10-2017.pdf518.91 KB

Правилник о безбедности лифтова ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 15/2017)

Правилник о безбедности лифтова ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 15/2017)

Додатаквеличина
PDF icon Правилник о безбедности лифтова500.81 KB

Pages