Задовољство корисника услуга

АТС је посвећен циљу да услуге, које пружа својим клијентима, буду ефикасне и корисне. Да би то постигли, потребна нам је и ваша помоћ. Подржавамо вас у напорима да нам шаљете ваша позитивна искуства, предлоге, сугестије, приговоре и жалбе као би унапредили нашу комуникацију и услуге које вам пружамо. Наша мејл адреса office@ats.rs је увек отворена за вас.

Иначе, АТС спроводи једном годишње испитивање степена задовољења потреба корисника својих услуга у складу са процедуром АТС-ПР09 Идентификација и оцена  задовољења потреба корисника услуга АТС-а и побољшање система менаџмента у циљу обостраног систематског и трајног унапређења квалитета.

Упитник за идентификацију и оцену задовољења потреба корисника услуга АТС-а АТС-ПР09-О01 (издање/измена 3/2) можете попунити овде, док анализу резултата спроведене анкете о задовољењу потреба корисника услуга АТС-а можете погледати у последњем издању Годишњег извештаја о раду АТС-а.

Уколико имате питања у вези попуњавања овог упитника, молимо Вас да нас контактирате путем телефона 011 314 86 80, факс 011 313 03 74, e-mail: office@ats.rs

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање Акредитационог тела Србије (АТС), повећања ефикасности њиховог рада и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је започео и активности на прикупљању информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02).

Уколико желите да искажете своје задовољство или пак незадовољство, да предложите мере за побољшања рада, неопходно је да попуните образац непосредно после оцењивања или завршеног поступка акредитације и исти доставите АТС-у на адресу која је наведена у самом обрасцу. Попуњавање обрасца је добровољно.

АТС се унапред захваљује на свакој достављеној информацији, сугестији, предлогу, исказаном мишљењу.